Domov

Dobrodošli na uporabniških straneh

Na uporabniških straneh lahko uporabniki spremljate svojo dnevno porabo.

Če še niste uporabnik zvestobnega kluba se je potrebno registrirati. Registracijo preko spleta opravite tako, da kliknete meni Registracija in vnesite ustrezne podatke. Po uspešni registraciji prejmete SMS z aktivacijsko kodo.

Svoj račun aktivirate s klikom na meni Aktivacija, kjer vnesete svojo GSM številko in aktivacijsko kodo. S tem vaš uporabniški račun postane aktiven.

Aktivacijo računa lahko izvedete tudi s prvim nakupom na enem od prodajnih mest , kjer izpolnite pristopno izjavo in opravite prvo transakcijo z mobilnim telefonom.